Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold Feliks
Nazwisko: Potz
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 23-12-1917
Imię ojca: Witold
Imię matki: Jadwiga
Znany/a też jako:
Koperski


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowanie obiektowe Rozpracowanie obiektowe krypt. „Monopol” dotyczyło środowiska byłych członków AK przebywających na terenie Łodzi. Raport o wszczęciu rozpracowania z dn. 01.08.1952 zachował się w aktach administracyjnych. W. Potz znajduje się na liście osób, określanych jako „element szczególnie niebezpieczny”, wobec których planowano ścisłą inwigilację. Materiałów brak. Wpis na podst. akt administr. IPN Ld pf 10/670 t. 3 (895/X).
Materiały ewidencyjne Zapis na karcie E-14 w brzmieniu: „w czasie okupacji był członkiem AK na terenie Warszawy. Pełnił funkcję dowódcy kompanii w stopniu porucznika”. Materiały sygn. 1338/II przekazano do archiwum 25.11.1955, zniszczono protokółem brakowania nr 879/88 poz. 265. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna W. Potz był podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji. Objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy prowadzonej wobec innych osób należących do Związku Syndykalistów Polskich - organizacji konspiracyjnej działającej w latach 1941-1945. IPN BU 0192/664 (25424/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 05.12.1970 pod nr 29607 do SOS krypt. „Kra” (nr rej.28435 prowadzona w okresie 22.05.1970-12.05.1972). Kontrolowany z powodu uczestnictwa w zebraniach byłych działaczy Związku Syndykalistów Polskich. Sprawę zakończono kwalifikując kontakty W. Potza jako towarzyskie. Materiały sprawy przekazano do Biura „C” MSW i dołączono do materiałów nr 25424/II. IPN 01222/2704 (25424/II).
.