Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bohdan
Nazwisko: Błażewicz
Miejsce urodzenia: Wielka Rzesza
Data urodzenia: 14-04-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Apolonia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 09.10.1985 zarejestrowany pod nr. 51546 do SOR o krypt. "Grupa" założonej na "fakt wrogiej działalności nielegalnych struktur". Dnia 22.02.1982 zmieniono kategorie rejestracji na OZ. Materiałów o sygn. II-103383 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Dnia 23.05.1988 przerejestrowany do SOS o krypt. "Kucharz". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 23.05.1988 zarejestrowany pod nr. 51546 do SOS o krypt. "Kucharz" dot. nielegalnych struktur we Wrocławiu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie W aktach wnioski Wydz. Śledczego WUSW z 08.04.1987 (RSoW-40/87) do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Śródmieście o zatwierdzenie przeszukania mieszkania B. Błażewicza, oraz z dnia 08.04.1987 do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Krzyki o ukaranie ww. związku z tym, iż „podjął działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego i w celu rozpowszechnienia gromadził w miejscu swego zamieszkania (…) bez wymaganego zezwolenia nielegalne wydawnictwa, ulotki, urządzenia do powielania, znaczne ilości papieru oraz oprzyrządowanie w postaci sprzętu fotograficznego”. Za powyższe wykroczenie ww. został ukarany grzywną w wys. 50 tys. złotych. IPN Wr 33/792 (2 Ko./1-70)
Akta paszportowe W aktach Postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do wszystkich państw w okresie od 10.03.1988 do 10.03.1989, wydane przez Wydz. Śledczy WUSW Wrocław w związku z tym, iż ww. "nie uiścił zaległości finansowych orzeczonych przez Kolegium d/s Wykroczeń" (dot. RSW-40/87). Zastrzeżenie zostało przedłużone do 10.03.1990. W aktach informacja o umorzeniu przez Kolegium ds. Wykroczeń kary grzywny i anulowaniu zastrzeżenia 30.06.1989. EAWR 53329
.