Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt Jan
Nazwisko: Sukiennik
Miejsce urodzenia: Radomsko
Data urodzenia: 04-02-1947
Imię ojca: Marian
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 17.10.1980 pod nr 3456 do SOS krypt. „Delegacje”. Sprawa została założona na podstawie informacji tajnych współpracowników dot. rozmów delegacji pracowników Fabryki Maszyn Włókienniczych "Polmatex-Wolma" w Zduńskiej Woli z dyrekcją zakładu w sprawie postulatów płacowych. Z. Sukiennik był przedstawicielem załogi w trakcie negocjacji. Sprawę zakończono w dn. 10.11.1980 poinformowaniem władz politycznych i administracyjnych. IPN Ld 038/290 (571/II), IPN Ld 055/207 (571/II)
Akta internowania Internowany 13.12.1981 na mocy decyzji nr 21 Komendanta Woj. MO w Sieradzu, na wniosek Wydz. III „A” KWMO Sieradz. Jako przyczynę podano, że po wprowadzeniu stanu wojennego może stać się przywódcą i inspiratorem strajku. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego, poz. 8016. IPN Ld 053/35 t. 49 (2/25/90), IPN Po 161/1 poz. 8016
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.-26.03.1982. Osadzony w Zakładzie Karnym w Sieradzu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/77 (3/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz został założony w celu systematycznej kontroli postawy i sposobu postępowania zwolnionego z internowania Zygmunta Sukiennika. Kontrolowany operacyjnie ze względu na wcześniejszą działalność opozycyjną w FMW "Polmatex-Wolma", podpisanie dn. 13.04.1978 petycji w sprawie podwyżki płac w zakładzie, negocjacje z dyrekcją w sierpniu-wrześniu 1980, negatywną postawę wobec ustroju PRL. Prowadzono rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze i wywiad środowiskowy. Prowadzenie kwestionariusza zakończono w dn. 12.06.1984. IPN Ld 055/475/J (891/II mkf)
Materiały administracyjne Nie wyrażono zgody na dopuszczenie do prac tajnych - ZOC-02631/88 ze względu na działalność opozycyjną na terenie zakładu FMW „Polmatex-Wolma” w okresie sierpień-wrzesień 1980, czyli tworzenia się struktur NSZZ „Solidarność”. Podczas rozmów z kierownictwem zakładu jako delegat załogi uważany był za lokalnego przywódcę, nadającego ton negocjacjom. IPN Ld 0218/1 t. 19
.