Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Ożarowski
Miejsce urodzenia: Dębniki
Data urodzenia: 28-04-1934
Imię ojca: Jan
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowanego Dot. W. Ożarowskiego internowanego w okresie od 21.12.1981 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie kolejno w Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 24.12.1981), Zakładach Karnych we Wrocławiu (od 07.01.1982) i w Nysie (od 16.01.1982). Postanowieniem Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 20.01.1982 (sygn. akt 2 Ds.3/82) ww. został następnie tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o to, iż "mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpił od tej działalności, a nadto w czasie obowiązywania stanu wojennego organizował i kierował strajkiem na terenie Fabryki Wagonów >Pafawag<". IPN Wr 149/189 (16/V/83), IPN Wr 040/434 (IV-3751/291)
Akta kontrolne śledztwa Dot. nieodstąpienia, m.in. przez W. Ożarowskiego, od "działalności związkowej w NSZZ >Solidarność< oraz zorganizowania i kierowania strajkiem pracowników w Państwowej Fabryce Wagonów >Pafawag< i we Wrocławskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego Nr 1 w dniu 14 grudnia 1981". IPN Wr 039/11253 (III-24455)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Dot. W. Ożarowskiego tymczasowo aresztowanego, a następnie skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 22.02.1982, osadzonego początkowo w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, a od 26.02.1982 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Od dnia 15.05.1982 ww. przebywał na przepustce w odbywaniu kary. Dnia 30.03.1983 akta dot. ww. przekazano do ZK Strzelin. Uchwałą Nr PU-1111-40-83 z 19.04.1983 Rada Państwa postanowiła skorzystać z prawa łaski w stosunku do ww. przez warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary z wyznaczeniem okresu próby na 3 lata. IPN Wr 149/189 (166/V/83)
Akta sądowe Wyrokiem z 22.02.1982 W.Ożarowski został uznany winnym tego, że "w dniach 14 i 15.XII.1981 r. we Wrocławiu jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ >Solidarność< w Państwowej Fabryce Wagonów >Pafawag<, mimo zawieszenia działalności związkowej nie odstąpił od niej, lecz wspólnie z innymi osobami wszedł w skład Regionalnego Komitetu Strajkowego oraz wziął udział w organizowaniu i kierowaniu strajkiem okupacyjnym w >Pafawagu<", i skazany na 3 lata pozbawienia wolności i 2 lata pozbawienia praw publicznych, z zaliczeniem na poczet orzeczonych kar okresu tymczasowego aresztowania od 20.01.1982. IPN Wr 23/335, t. 1-3 (III K 27/82)
.