Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Mieczysław
Nazwisko: Romaniszyn
Miejsce urodzenia: Bystrzyca Kłodzka
Data urodzenia: 30-01-1948
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Daniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 22.01.1982 zarejestrowany w ramach SOS "Chirurg" na fakt "wykorzystywanie instytucji do prowadzenia negatywnej działalności politycznej-agitowanie na rzecz utworzenia NSZZ RI, rozklejanie ulotek nawołujących do bojkotu prasy i strajków". Materiałów o sygn. II-994 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dot. J. Romaniszyna internowanego w okresie od 14.12.1981 do 07.12.1982, umieszczonego kolejno w Areszcie Śledczym w Świdnicy, Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze (od 07.01.1982), Ośrodku Odosobnienia w Głogowie (od 06.04.1982), Ośrodku Odosobnienia w Grodkowie (od 30.07.1982) i Ośrodku Odosobnienia w Uhercach (od 16.08.1982). W uzasadnieniu internowania podano, iż "nawoływał do niepokojów społecznych". IPN Rz 57/466
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 11.01.1983 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE "Rom", przejętego 15.09.1983 przez Ref. III RUSW Bystrzyca Kłodzka, a następnie 03.02.1988 przekwalifikowanego na SOR o tym samym kryptonimie. Powodem rozpracowywania było "propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowana przeciwko linii politycznej partii". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do KK i KS w okresie od 26.01.1982 do 26.01.1984 wniesione przez Naczelnika Wydz. III KWMO Wałbrzych (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej MSW). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.