Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Szelka
Miejsce urodzenia: Zapolice
Data urodzenia: 24-06-1929
Imię ojca: Hipolit
Imię matki: Weronika


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalnego Opracowania Sprawa założona przez Zastępcę Szefa PUBP Łask celem wykrycia grupy młodzieży, która zawiązała organizację niepodległościową „Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe”. W marcu 1949 r. aresztowano członków grupy, w tym J. Szelkę ps. „Zapora”, „Dan”. Materiałów brak. Zachowały się odpisy raportów i informacje w aktach operacyjnych, administracyjnych i śledczych. Materiałów brak. Wpis na podstawie akt IPN Wr 012/3173 t. 2; IPN Ld 030/162, IPN Ld pf 10/439.
Akta śledcze J. Szelka występuje w śledztwie prowadzonym na terenie Pabianic i Łodzi przeciwko członkom młodzieżowej organizacji niepodległościowej p.n. „Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe”, podejrzanym o „działalność przeciwko ustrojowi państwa”. Akt oskarżenia sporządzono w PUBP Łask 15.06.1949, zatwierdzony przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Łodzi (Pr.II.165/49) dn. 23.06.1949. IPN Wr 012/3173 t. 1-3 (2460/III)
Akta sądowe Aresztowany 23.03.1949. Oskarżony o to, że w okresie od lutego 1949 do 23 marca 1949 należał do nielegalnej organizacji, działającej na terenie Pabianic i Łodzi p.n. „Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe”, mającej na celu zmienić przemocą ustrój państwa. Został skazany na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 11.07.1949 na karę 5 lat więzienia. Postanowieniem z dn. 27.08.1953 WSR w Łodzi zastosował wobec J. Szelki ustawę o amnestii i zmniejszył karę do 3 lat i 4 miesięcy więzienia oraz zarządził wypuszczenie na wolność. Zwolniony 01.09.1953. IPN Ld 6/517 t. 1-3 (Sr.424/49)
Materiały ewidencyjne Aresztowany 23.03.1949 i osadzony w areszcie śledczym WUBP Łódź następnie przekazany 31.05.1949 do PUBP Pabianice. Od 15.06.1949 osadzony w więzieniu w Łodzi ul. Kopernika 29, od 04.02.1950 w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, od 10.07.1950 w Więzieniu w Potulicach, od 05.04.1951 w Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony 01.09.1953. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta penitencjarne Księga główna więźniów, skorowidz więźniów, skorowidz więźniów wojskowych więzienia w Rawiczu. Osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, w okresie 04.02.1950-10.07.1950. Przeniesiony do Więzienia w Potulicach. IPN Po 3/43; IPN Po 3/45; IPN Po 3/36; IPN Po 3/96
Akta śledcze Występuje na liście członków „Konspiracyjnego Przysposobienia Wojskowego”, w materiałach śledztwa dot. innych osób, również członków tej organizacji. IPN Ld pf 12/1452 (4991/III)
Akta administracyjne J. Szelka występuje w opracowaniu historycznym dot. „nielegalnych” organizacji i oddziałów podziemia zbrojnego działających na terenie powiatu łaskiego i Pabianic w latach 1945-1953. IPN Ld pf 10/439 (514/X)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany w związku z podejrzeniem o uprawianie „wrogiej propagandy”. Materiały zdjęto z ewidencji 05.11.1974 i złożono w archiwum pod sygn. 04362/II. Zniszczono za prot. brak. nr 942/88 poz. 88. Materiały o sygn. 4362/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Opracowanie nr 162 dot. organizacji pn. "Konspiracyjne Przysposobienie Wojskowe", w którym znajduje się kwestionariusz osobowy członka, KPW J. Szelki. IPN Ld 030/162
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Inwigilowany jako aktywny działacz NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, przewodniczący ZG NSZZ „Solidarność” RI w Kodrębie, przewodniczący Koła Wiejskiego NSZZ „Solidarność” RI w Zapolicach. Inicjator podjęcia akcji strajkowej w 1981. Kontrolowano również kontakty z Kościołem i działalność w Radzie Parafialnej. IPN Ld 067/1105/J (1610/2 mkf); IPN Ld 00295/2 (30/187); IPN Ld 00295/3 (30/188)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] J. Szelka występuje w materiałach sprawy założonej celem sprawdzenia działaczy „Solidarności” RI, czy biorą oni udział w działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy klasztorze oo Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim. Podjęto szereg działań operacyjnych „aby udaremnić włączenie do struktur DLP przedstawicieli aktywu NSZZ RI”. IPN Ld 067/1099/J (1603/2 mkf)
Materiały operacyjne W teczce personalnej i teczce pracy tajnego współpracownika [TW] ps. „X-85”/„Wolski” nr rej. 8733 znajdują się doniesienia, w których występuje J. Szelka. IPN Ld 0059/1351/J (1977/1 mkf); IPN Ld 0031/943 t. 1-2 (1977/I)