Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Paweł
Nazwisko: Magierski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 23-10-1936
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Występuje w aktach dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego, w wykazach osób z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze oraz przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 (II/10190) t. 6
Akta administracyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - W dn. 21.12.1981 funkcjonariusz Wydz. III przeprowadził z J. Magierskim rozmowę ostrzegawczą w sprawie zaniechania "działalności szkodliwej dla PRL i obowiązującego porządku prawnego". Zarejestrowano w Wydz. "C" 17.02.1982 pod nr 162. IPN Lu 0276/196 k. 7 poz. 162.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany jako były v-ce przewodniczący KU NSZZ "Solidarność" na Akademii Rolniczej w Lublinie. Dn. 09.09.1986 przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą, a dn. 23.02.1988 przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. Po zalegalizowaniu "Solidarności" kontrolę zakończono. Materiały zniszczono za protokołem brakowania akt nr 28/90 z dn. 26.01.1990. Zapisy dot. KE krypt. "Magma" zachowały się w materiałach ewidencyjno-kartotecznych oraz w aktach o sygn. IPN BU 01232/42 (Meldunki Wydz. III WUSW w Lublinie przesłane do Dep. III MSW w latach 1985-1989). Materiały zniszczono; wpis na podst. zapisów ewidenc.-kartot. oraz akt IPN BU 01232/42
.