Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Jan
Nazwisko: Ciężki
Miejsce urodzenia: Annów
Data urodzenia: 23-06-1954
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Michalina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dot. działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych; większość materiałów zniszczono za protokołem brakowania akt nr 127/89 z dn. 20.10.1989. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. L. Ciężkiego zostały zniszczone
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko L. Ciężkiemu, oskarżonemu z art. 46 ust. 2 dekretu o stanie wojennym, tj. o to, że "w okresie od 14 do 17 grudnia 1981 r. w Lublinie, w czasie trwania stanu wojennego, kontynuował działalność w zawieszonym Związku Zawodowym NSZZ >Solidarność< w ten sposób, że jako członek komitetu strajkowego Fabryki Samochodów Ciężarowych, współdziałał w kierowaniu strajkiem, sprawując nadzór nad tzw. Strażą Robotniczą w bramie głównej". Dn. 10.02.1982 skazany przez SW w Lublinie na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i 3000 zł kosztów postępowania. Dn. 21.06.1982 Sąd Najwyższy w Warszawie z powodu rewizji wniesionej przez prokuratura zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że uchylił orzeczenie o warunkowym zawieszeniu wykonania kary i obciążył go kosztami postępowania w wys. 6000 zł. Dn. 18.02.1983 uchwałą Rady Państwa został ułaskawiony. Dn. 28.02.1983 SW w Lublinie postanowił warunkowo zwolnić go z odbywania reszty kary. IPN Lu 225/2 (II K 91/81)
Akta penitencjarne Tymczasowo aresztowany dn. 24.12.1981 na podstawie nakazu Prokuratury Rejonowej w Lublinie jako podejrzany o kierowanie strajkiem w FSC. Dn. 10.02.1982 SW w Lublinie uchylił areszt tymczasowy. IPN Lu 23/51 (20/II/82)
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych". Dn. 23.12.1981 przeprowadzono rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Zarejestrowano w Wydz. "C" dn. 19.02.1982 pod nr 357. IPN Lu 0276/196 k. 15 poz. 357 oraz karta Mkr-2
.