Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Jacek
Nazwisko: Paczocha
Nazwisko rodowe: Golaś
Miejsce urodzenia: Koszęcin
Data urodzenia: 15-06-1956
Imię ojca: Nikodem
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Ppl/Ka-701/11, zarządzenie z dn. 10.04.2012 dot. Janusza Paczochy. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany jako jeden z najaktywniejszych działaczy NZS Wydz. Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach; od 10.10.1980 do 18.03.1981 był przewodniczącym Zarządu Wydziałowego NZS Wydz. Górniczego; inicjator utworzenia tzw. Grupy Szybkiego Reagowania, biblioteki wydawnictw bezdebitowych NZS; zaangażowany w kolportaż ulotek i wydawnictw antysocjalistycznych; utrzymywał regularne kontakty z najaktywniejszymi działaczami NSZ Politechniki Śląskiej; brał aktywny udział w strajku okupacyjnym na uczelni gliwickiej od 11.1981 do dn. 12.12.1981. Internowany na mocy decyzji nr III/153 z dn. 25.01.1982; od dn. 27.01.1982 skierowany do Ośrodka Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu. Odmówił podpisania deklaracji lojalności. Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 1211/82 z dn. 15.07.1982. IPN Ka 043/852 (39926/II), IPN Ka 230/3011 t.2 (39926/II), IPN Ka 0169/1522 (mf 39926/2)
Akta internowanego Przewieziony do OO Zabrze-Zaborze dn. 27.01.1982 (nr 6/82), od dn. 19.03.1982 przebywał w OO w Uhercach (nr 2/82). Zwolniony z internowania na mocy decyzji nr 1211/82 z dn. 15.07.1982. IPN Rz 57/262 (2/82), IPN Ka 41/205 (6/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS Sprawa założona dn. 20.11.1986 na podstawie informacji TW ps. „Zdzisław” oraz informacji Ref. III MUSW w Bytomiu, z których wynikało, że ww. zaangażował się w działalność grupy opozycyjnej skupionej przy kościele p/w „Podwyższenia Krzyża Św.” w Bytomiu. Ponadto zaangażował się w utworzenie „Komisji Charytatywnej” mającą na celu niesienie pomocy finansowej byłym więzionym, internowanym czy represjonowanym. Utrzymywał kontakty z osobami zaangażowanymi w działalność opozycyjną., rozprowadzał literaturę bezdebitową. Sprawę zakończono dn. 11.08.1989, dn. 23.09.1989 materiały złożono w archiwum. IPN Ka 043/852 (39926/II), IPN Ka 230/3011 t. 1 (39926/II), IPN Ka 0169/1522 (mf 39926/2)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (nr Z-I-576/BT) z 05.02.1982 odnotowano w dzienniku rejestracyjnym pod nr KA-48614 dn. 25.02.1982. Zastrzeżenie anulowano w dn. 26.10.1985, a w dn. 31.10.1985 wyrejestrowano z ewidencji operacyjnej. Wypis z materiałów ewidencyjnych
Akta paszportowe Zastrzeżenie wjazdów do wszystkich krajów świata (nr Z-I-576/BT) od dn. 5.02.1982 do odwołania ponieważ: „należał do najaktywniejszych działaczy NZS, były przewodniczący Zarządu Wydziałowego wym. Organizacji Wydz. Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, inicjator powołania tzw. Zespołu Szybkiego Reagowania NZS, autor licznych wrogich ulotek i plakatów o treściach antypaństwowych. Od dn. 25.01.1982 r. internowany w miejscu odosobnienia”. IPN Ka 188/EABT 65144 (EABT 65144)
.