Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Kępski
Miejsce urodzenia: Kol. Kępa
Data urodzenia: 02-05-1939
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Akta dot. NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych w okresie stanu wojennego. Materiały zachowane częściowo, Materiały dot. Józefa Kępskiego zostały zniszczone dn. 13.09.1989. Występuje natomiast w t. 6, w wykazach osób z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze oraz przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 (II/10190); materiały dot. J. Kępskiego nie zachowały się
Akta prokuratorskie Akta w sprawie kontynuowania działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" i kierowania strajkiem w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "DELTA Świdnik". J. Kępski występuje w aktach jako jeden z podejrzanych (był członkiem komitetu strajkowego). Dn. 22.12.1981 został tymczasowo aresztowany. Dn. 13.02.1982 Sąd WOW w Warszawie ośrodek zamiejscowy w Lublinie skazał go na 3 lata więzienia. IPN Lu 94/151
Akta penitencjarne Akta osobowe tymczasowo aresztowanego-skazanego; nakazem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Lublinie z dn. 22.12.1981 tymczasowo aresztowany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Lublinie, następnie dn. 5.03.1982 przeniesiony do Zakładu Karnego w Łęczycy i dn. 4.06.1982 do Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Zwolniony dn. 22.12.1982. IPN Lu 23/223
Materiały ewidencyjne Zarejestrowany dn. 16.03.1982 pod nr 27514 przez Wydz. V KWMO Lublin jako zastrzeżony na wyjazd za granicę. Zastrzeżenie anulowano dn. 6.04.1984. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.