Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Waldemar
Nazwisko: Lange
Miejsce urodzenia: Grodno
Data urodzenia: 03-05-1940
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Walentyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Materiały dot. działalności NSZZ «Solidarność» w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania «Solidarności» Zarządu Regionu Elbląg. R. Lange figuruje w materiałach jako delegat na I Krajowy Zjazd NSZZ «Solidarność» Regionu Elbląg. IPN Gd 07/50 t. 1 (51/1)
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowywany w ramach SO krypt. "Ruch". Sprawę zakończono z powodu "likwidacji obiektu". Materiały złożono do archiwum pod sygn. IV-19. Materiałów o sygn. 19/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na SO "Związek". Ww. figuruje w wykazie osób startujących w wyborach komisji wyborczej oraz w szyfrogramie Naczelnika Wydz. III „A” KWMO w Elblągu do jego gdańskiego odpowiednika z 04.09.0981, w którym mowa o wyjeździe do Gdańska na I Krajowy Zjazd Delegatów 11 – osobowej grupy delegatów NSZZ „Solidarność” regionu elbląskiego. IPN Gd 003/166 t. 19, 23 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] R. Lange, Sekretarz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu 11.02.1981 rejestrowany pod nr 4855 przez Wydz. III WUSW w Elblągu do SOS krypt. „Przełom” nr 4653 prowadzonej od 15.12.1980 do 21.12.1982 z powodu „wykorzystania organizacji społeczno-politycznych i związków zawodowych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej ”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem z ww. rozmowy ostrzegawczej, a następnie od 26.03.1982 objęto go kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. „Oskar” (nr rej. 4855). Materiały dot. SOS krypt. Przełom” 21.12.1982 złożono do archiwum pod sygn. 783/II. Materiały dot. KE krypt. „Oskar” złożone do archiwum 16.11.1983 pod sygn. 893/II zniszczono. Materiałów o sygn. 783/II i 893/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Ww. internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu Nr 14/NW/81 z 21.12.1981 w OO. w Iławie w związku z tym, że „organizowałby nielegalne zbiegowiska”, tj. z art. 42 dekretu o stanie wojennym z 12.12. 1981. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Elblągu Nr 34/82 z 17.03.1982 uchylono internowanie. IPN Bi 71/162 (42/144)
Akta kontrolne śledztwa Objęty postępowaniem Wydz. Śledczego KWMO w Elblągu (18/82) i Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu (Pg.Śl. II 28/82) w związku z tym, że ww. „utrzymuje kontakty z osobami kolportującymi oraz produkującymi ulotki i w swoim mieszkaniu może posiadać część ulotek lub przedmiotów służących do ich wyprodukowania”. Wobec ww. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Elblągu postanowieniem z 19.10.1982 zastosowała przeszukanie osobiste i mieszkania w związku z „kolportażem ulotek i innych materiałów o wrogiej treści”. W toku przeszukania nie znaleziono ww. przedmiotów. IPN Gd 011/85 t. 1 (146/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 15.11.1985 pod nr 9361 przez Wydz. III WUSW w Elblągu do SOS krypt. „Maratończyk” dotyczącej „działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-polityczny”. 28.03.1987 przerejestrowany pod tym samym numerem do SOR krypt „Komisja” nr rej. 10155 prowadzonej w okresie 03.11.1986-22.01.1990 przez Wydz. III WUSW w Elblągu. Rozpracowywanie ww. w ramach SOR krypt. Komisja" zakończono 21.01.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.