Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wacław
Nazwisko: Sawicki
Miejsce urodzenia: Lebiedzie
Data urodzenia: 26-06-1893
Imię ojca: Jan
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Sprawa założona na Wacława Sawickiego, aktywistę i działacza PSL. Materiały złożone pod sygn. 2933/II skomasowano do nr 60407/IV, a następnie skomasowano do nr 62590/IV. Materiały pod sygn. 62590/IV zniszczono 01.01.1987 za protokołem nr 163/87. Materiałów o sygn. 62590/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze W. Sawicki, członek Zarządu Wojewódzkiego PSL w Bydgoszczy, od 1946 prezes Zarządu Miejskiego PSL w Bydgoszczy 23.10.1947 przeszukany i tymczasowo aresztowany do 29.01.1948 na mocy postanowienia WPR w Bydgoszczy (Pr II-459/50) w związku z tym, że „w okresie od 1945 do 1946 na terenie woj. pomorskiego utrzymywał kontakty i wchodził w porozumienie z członkami podziemnych organizacji". Przesłuchany 7-krotnie od 27.10.1950 do 21.12.1950. Oficer śledczy WUBP w Bydgoszczy 28.01.1948 umorzył postępowanie karne przeciwko ww. ze względu na brak dostatecznych dowodów w sprawie oraz ucieczkę za granicę członków organizacji z którymi współpracował. 27.10.1950 ponownie tymczasowo aresztowany za to, że „od 06.1946 do 02.1948 rozsiewał wrogą, szeptaną propagandę i nawoływał członków mikołajczykowskiego PSL do nie wykonywania poleceń władz państwowych (…)". WUBP w Bydgoszczy 19.01.1951 umorzył postępowanie karne, gdyż przeprowadzone śledztwo „nie dostarczyło podstaw do wniesienia aktu oskarżenia”. IPN By 070/1002 t. 1 (1049/III)
Akta administracyjne Sprawozdania dekadowe dot. pracy Ref. i Wydz. Śledczych b. województwa pomorskiego. W. Sawicki figuruje w „Sprawozdaniu okresowym z pracy Wydz. Śledczego WUBP w Bydgoszczy oraz Referatów Śledczych PUBP woj. pomorskiego za okres od 01.11.1947 do 15.11.1947”. Ww., członek PSL od 10.1945, pełniący funkcję organizacyjną Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego i Prezesa Zarządu Grodzkiego w Bydgoszczy, aresztowany wraz z 12 innymi działaczami PSL przez Wydz. V WUBP w Bydgoszczy z powodu „przynależności do nielegalnej organizacji usiłującej zmienić ustrój państwa polskiego” w związku z ucieczką przywódcy PSL za granicę, a następnie przekazany do Wydz. Śledczego w celu dalszego rozpracowania. IPN By 031/3 (NR-3-S)
.