Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Żok
Miejsce urodzenia: Olsza
Data urodzenia: 10-10-1912
Imię ojca: Jan
Imię matki: Magdalena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze F. Żok zatrzymany 21.10.1950 przez Ref. Śledczy PUBP w Lęborku za „rozpowszechnianie wrogiej propagandy”. Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Gdańsku (Pr II 468/50) 27.10.1950 wydała postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Ref. Śledczy PUBP w Lęborku 13.11.1950 zamknął śledztwo sporządzając akt oskarżenia i przekazał sprawę do WPR w Gdańsku. Ww. skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 28.11.1950 na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz utratę praw na okres 2 lat oraz przepadek mienia za to, że „od 2. 06.1950 do 10.1950 na terenie gromady Redkowice powiat Lębork wrogo wyraził się o spółdzielni produkcyjnej w PRL”. Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego postanowieniem z 27.04.1951 uchyliło postanowienie NSW w Warszawie z 11.01.1951 i zmieniło wyrok WSR w Gdańsku z 28.11.1950 na 6 miesięcy pozbawienia wolności bez kar dodatkowych. Materiały o sygn. K-1923 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. K-1923 brak. Wpis na podstawie IPN Gd 0046/768 i zapisów kartot.-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Sprawozdania Referatu Śledczego PUBP w Lęborku za okres 1947-1952. Wykazy osób zatrzymanych i aresztowanych przez PUBP w Lęborku za lata 1945-1952. F. Żok figuruje w „Sprawozdaniu dotyczącym pracy Ref. Śledczego PUBP w Lęborku za okres od 1.11.1950 do 28.11.1950” sporządzonym 29.11.1950 przez oficera śledczego PUBP w Lęborku do Naczelnika Wydz. Śledczego WUBP w Gdańsku. Ww. aresztowany 21.10.1950 w Lęborku pod zarzutem „czynienia przygotowań do zmiany przemocą demokratycznego ustroju państwa polskiego”. Ww. na terenie gromady Redkowice w swoich wypowiedziach podczas zebrań gromadzkich „porównywał Spółdzielnie Produkcyjne w Polsce do kołchozów w Związku Radzieckim, gdzie panuje głód i nędza (…)”. Ponadto do ww. „przychodzili sąsiedzi, gdzie wysłuchiwali radia BBC, a następnie uzyskane wiadomości rozsiewali po wiosce”. 15.11.1950 sprawę wraz z aktem oskarżenie przekazano do WPR w Gdańsku. IPN Gd 0046/153 (322/1)
Akta administracyjne Plany zabezpieczenia kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL i Rad Narodowych w 1969 r. na terenie powiatu lęborskiego. F. Żok figuruje w wykazie osób wrogo ustosunkowanych w przeszłości. IPN Gd 0046/254 (672/1)
.