Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Bondyra
Miejsce urodzenia: Przewale pow. Tomaszów Lub.
Data urodzenia: 12-02-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Bondyra, z zawodu rolnik i działacz NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w latach 1980-ch, figuruje w aktach penitencjarnych - tzw. aktach osobowych internowanego prowadzonych w grudniu 1981 i w roku 1982 przez służbę więzienną (m.in. w Lublinie). W tych aktach zapisano między innymi, że Józef Bondyra na podstawie decyzji nr 42/81 komendanta wojewódzkiego MO w Zamościu był internowany w tzw. ośrodku odosobnienia w Krasnymstawie, a następnie we Włodawie i Lublinie w łącznym okresie od 13 grudnia 1981 do 30 kwietnia 1982. IPN Lu 23/16 (13/IV/82).
Józef Bondyra figuruje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pogorzelcy" (nr rej. 8827). Sprawa ta i inwigilacja ww. była prowadzona przez SB z RUSW Tomaszów Lubelski w latach 1984-1989 (od 9 lutego 1984) z powodu działalności NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych na terenie powiatu tomaszowskiego. Akta te zawierają m.in. doniesienia czterech tajnych współpracowników SB na działaczy NSZZ "Solidarność" Rolników, w tym na Józefa Bondyrę - "aktywnego działacza" ww. związku rolników. Akta sprawy zostały zarchiwizowane pod sygn. 2337/II. IPN Lu 077/829 (2337/II).
Józef Bondyra był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Ofset" (nr rej. 9332). Sprawa ta i inwigilacja ww. była prowadzona przez SB z Wydz.V WUSW Zamość w latach 1984-1986 (do 20 sierpnia 1986) z powodu stwierdzonego "kolportażu ulotek antywyborczych" w maju 1984 w Zamościu. W kartotece MSW zapisano m.in., że Józef Bondyra "brał udział w kolportażu" tych ulotek. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1382/II. Akta o sygn. 1382/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
.