Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Tadeusz
Nazwisko: Romanowski
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 05-06-1940
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 03.11.1982 pod nr 45410 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. „Stary” nr rej. 45336 prowadzonej od 25.10.1982 do 21.04.1983 dotyczącej „kolportażu wrogich ulotek”. Sprawę zakończono skierowaniem aktu oskarżenia przeciwko ww. do sądu. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18341/II. Materiałów o sygn. 18341/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Wobec Piotra Romanowskiego Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku skierował 30.10.1982 wniosek o wszczęcie śledztwa i przedstawienie zarzutów na podstawie uzyskanych informacji, jakoby ww. „przekazał 2 mężczyznom środki poligraficzne mogące być wykorzystane do nielegalnej działalności”. W dn. 02.03.1983 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni (Pm Śl-343/82) skierowała wraz z aktem oskarżenia sprawę do Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni. IPN Gd 013/166 (8590/III)
Akta nadzoru Ww. oskarżony o to, że „w październiku 1982 r. w celu rozpowszechniania sporządził matrycę z tekstem nawołującym do nielegalnych wystąpień w dniu 10 listopada 1982 r., a następnie przekazał ją wraz z papierem, farbą drukarską oraz wałkiem drukarskim w zamiarze rozpowszechniania wykonanych z tej matrycy ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" tj. naruszył art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 o stanie wojennym. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 30.10.1982 tymczasowo aresztowany do 25.11.1982. Tymczasowy areszt przedłużano następnie do 28.01.1983 oraz do 28.03.1983. IPN Gd 267/7687 (3771/411/85)
Akta sądowe Akta postępowania sądowego przeciwko ww. i innym, oskarżonego o sporządzenie matrycy z tekstem nawołującym do nielegalnych wystąpień 10.11.1982 mogących wywołać niepokój publiczny. 28.10.1982 na wniosek Wydz. Śledczego KWMO w Gdańsku dokonano przeszukania szafki w miejscu pracy ww. 28.10.1982. Osadzony w AŚ w Wejherowie. Postanowieniem z 02.11.1982 PR w Gdyni uznała, że jest organem niewłaściwym do prowadzenia sprawy (2 Ds. 2182/82) i przekazała ją do Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni, która 28.02.1983 zamknęła śledztwo. Ww. 30.03.1983 skazany wyrokiem (Sm.W.51/83) Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 9 miesięcy pozbawienia wolności za „planowanie i przygotowanie działań zmierzających do drukowania i kolportażu ulotek nawołujących do nielegalnych wystąpień i akcji protestacyjnych 10.11.1982”. Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni postanowieniem z 10.05.1983 zwolnił warunkowo ww. z odbywania reszty kary. IPN Gd 253/9505 (3958/91/3929), IPN Gd 253/9506 (3958/91/3930)
Akta penitencjarne Ww. tymczasowo aresztowany od 28.10.1982 do 28.11.1982 postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdyni z 30.10.1982 za to, że „w październiku 1982 w Gdyni działając wspólnie i z innymi osobami w zamiarze rozpowszechnienia fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy przygotował matrycę z tekstem nawołującym do nielegalnych wystąpień 10.11.1982, a nadto przygotował do druku papier, farbę drukarską oraz wałek drukarski”. Postanowieniem z 27.01.1982 Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni przedłużyła ww. aresztowanie do 28.03.1983. Ww. skazany 30.03.1983 wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Marynarki Wojennej 10.05.1983 zwolnił ww. z odbywania reszty kary pozbawienia wolności wyznaczając warunkowo okres próby do 10.05.1984. Ww. opuścił AŚ w Gdańsku 12.05.1983. IPN Gd 161/343 (39/635)
.