Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Zera
Miejsce urodzenia: Wach
Data urodzenia: 29-01-1931
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Znany/a też jako:
Czesław Żera

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Solidarność"/"Miasto" nr rejestr. Bk 26415 była prowadzona w okresie od 12.11.1980 do 09.12.1983 przez Wydz. III "A"/ Wydz. V KWMO/WUSW Białystok na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Czesław Zera został zarejestrowany do sprawy przez Wydz. V KWMO Białystok dn. 22.06.1982 pod nr rej. Bk 28539 jako członek Zarządu NSZZ „Solidarność” Region Białystok. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji „Lato-80". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
W okresie 31.10.1987-18.01.1988 rejestrowany pod nr Bk 10379 przez Wydz. III WUSW Białystok w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. Brak jest szczegółowych danych odnośnie przedmiotowej rejestracji. Materiały włączone zostały do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt "Liga" nr rejestr. Bk 40471. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Czesław Zera został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Liga" nr rejestr. Bk 40471, prowadzonej w okresie od 27.11.1987 do 20.01.1990 przez Wydz. III/Wydz. Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW Białystok w związku z działalnością antypaństwową naruszającą porządek prawno-polityczny. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W teczce personalnej TW ps. "Janek" nr rej. Bk 30668 (materiały archiwalne o sygn. IPN Bi 009/397) dotyczącej innej osoby znajduję się informacja z dn. 04.05.1982 z rozmowy przeprowadzonej przez funkcjonariusza Wydz. V KWMO Białystok z Czesławem Zerą. IPN Bi 009/397 (8264/I).
W teczce kandydata na TW nr rej. Bk 40831 (materiały archiwalne o sygn. IPN Bi 009/429) Czesław Zera wymieniany jako osoba rozpracowywana w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Liga", utrzymujący kontakty towarzyskie z kandydatem na TW i w związku z tym planowano pozyskać osobę na którą były prowadzone materiały o sygn. IPN Bi 009/429 m.in. w celu zapewnienia dopływu informacji o Czesławie Zera. IPN Bi 009/429 (8374/ I-k).
.