Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Myszczyński
Miejsce urodzenia: Macharce
Data urodzenia: 04-01-1921
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 18.04.1950 przez PUBP w Suwałkach jako podejrzany o dowodzenie patrolami dywersyjnymi na terenie gm. Giby i nielegalne posiadanie broni. Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Białymstoku z dnia 8.05.1950. Do czasu rozprawy przebywał w areszcie PUBP w Suwałkach oraz w więzieniu w Suwałkach i Białymstoku. IPN Bi 07/1116 (1875/III)
Akta sądowe WSR w Białymstoku dn.14.11.1950 skazał Myszczyńskiego Józefa na łączną karę 10 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat i przepadek całego mienia między innymi za to, że w lecie 1947 na terenie gm. Giby wszedł w porozumienie z dowódcą nielegalnego związku WiN ps. "Bęben" i wykonywał jego polecenia. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie dnia 29.01.1951 skargę rewizyjną pozostawił bez uwzględnienia. Na mocy amnestii z 1952 kara została złagodzona do 6 lat i 6 miesięcy więzienia. Wyrok odbywał kolejno w więzieniu w Białymstoku, Wronkach, Ośrodku Pracy Więźniów w Potulicach i Piechcinie. Na mocy postanowienia o warunkowym zwolnieniu WSR w Białymstoku odzyskał wolność 14.05.1954. IPN Bi 212/3642 (Sr-808/50)
Akta kontrolne śledztwa W materiałach znajdują się wnioski, notatki, raporty i wywiady PUBP w Olecku odnośnie Myszczyńskiego Józefa - członka PZP (Polski Związek Powstańczy), AK i WiN gdzie pełnił funkcję dowódcy patroli dywersyjnych występując pod pseudonimem "Sikora". IPN Bi 015/484 (KSL 13945)
Teczka zagadnieniowa Teczka zagadnieniowa "P-13" rejestrowana 22.09.1959 została wszczęta na podstawie materiałów spraw 5/55, 6/55 dot. działalności członków AK-WiN na terenie b. woj. białostockiego. Myszczyński Józef przechodzi w materiałach w wykazie zaświadczeń dla amnestionowanych sporządzonych 4.06.1947 przez PUBP Suwałki. IPN Bi 011/4/1 (85/IV)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Objęty operacyjną obserwacją w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego przez KPMO w Olecku jako "były członek reakcyjnego podziemia". Kontrolę zakończono "niestwierdzeniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. 467/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 97 i 98 dot. AK na terenie pow. suwalskiego. Myszczyński Józef od 1942 był członkiem PZP następnie AK, a od października 1945 organizacji niepodległościowej WiN o ps. "Sikora". Skazany przez WSR w Białymstoku 14.11.1950 na 10 lat więzienia, zwolniony warunkowo 14.05.1956. IPN Bi 019/125/3 (2/59)
Akta administracyjne Występuje w aktach jako członek PZP-AK-WiN gdzie pełnił funkcję dowódcy plutonu, drużyny i patrolu o ps. "Sikora". Oświadczenie sporządzono 25.04.1947 w PUBP w Suwałkach. AP Białystok sygn. 1427/47, ankieta osoby ujawnionej (DU-12097) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
Akta administracyjne Materiały zawierają odpis wyroku WSR w Białymstoku z 14.11.1950 w którym znajdują się informacje, iż Myszczyński Józef od maja 1942 był szeregowym członkiem kolejno PZP-AK-WiN o ps. "Sikora", a od listopada 1946 dowódcą patrolu działajacego pod rozkazami "Bębna". W dniu 25.04.1947 ujawnił się przed komisją amnestyjną w Suwałkach. IPN Bi 033/167/1
.