Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Andrzejkiewicz
Miejsce urodzenia: Czemierniki
Data urodzenia: 27-08-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Genowefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych". Zapis dot. przeprowadzonej w dn. 6.01.1982 rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej. IPN Lu 0276/196 k. 23 poz. 562 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - w dniu 28.04.1983 przeprowadzono z J. Andrzejkiewiczem rozmowę ostrzegawczą przed 1 maja. "Podejrzany jest o kolportaż biuletynów >Solidarności<". IPN Lu 0276/196 k. 41 poz. 1055 oraz karta Mkr-2.
Materiały ewidencyjne "Wykaz rozmów ostrzegawczych" - w dniu 05.06.1987 przeprowadzonoz J. Andrzejkiewiczem rozmowę ostrzegawczą, "ponieważ mógł on zakłócić porządek publiczny i prawny w czasie i w miejscu pobytu papieża w kraju w m-cu czerwcu 1987 r." IPN Lu 0276/196 k. 53 poz. 1400 oraz karta Mkr-2
Akta operacyjne Dotyczy działalności NSZZ "Solidarność" oraz osób internowanych. J. Andrzejkiewicz - pracownik kopalni Lubelskiego Zagłębia Węglowego występuje w wykazach osób z którymi przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze oraz przewidzianych do internowania. IPN Lu 020/638 t. 6 (II/10190)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Objęty kontrolą operacyjną w ramach KE krypt. "Brat" nr rej. 29716. Dn. 26.01.1988 materiały przesłano do Wydz. V WUSW Chełm, gdzie dn. 05.02.1988 zarejestrowano pod nr 13224 jako KE krypt. "Brat". Następnie przerejestrowano do SOR krypt. "Przekaz" nr rej. 10201 i materiały zarchiwizowano do nr II/1078. Akta o sygn. II/1078 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany dn. 16.08.1988 pod nr 13224 do SOR krypt. "Przekaz" nr rej. 10201. Sprawa dot. "wrogiej" działalności w KWK Stefanów, kolportażu literatury bezdebitowej, kontaktów z podziemiem w kraju, prób zalegalizowania NSZZ "Solidarność". Dn. 22.12.1986 SOS przekwalifikowano na SOR. Dn. 21.02.1989 zdjęto z ewidencji operacyjnej. Akta wybrakowano za protokołem brakowania akt nr 52/89 z dn. 14.11.1989. Akta o sygn. II/1078 wybrakowano; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
.