Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław
Nazwisko: Szczepaniak
Miejsce urodzenia: Dębiny
Data urodzenia: 20-05-1933
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany dn. 12.01.1981 pod nr 7118 jako osoba do SO krypt. "C-350" jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność". Dn. 14.04.1982 przekwalifikowano na KE krypt. "Burek". Materiały wybrakowano w jednostce operacyjnej; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta śledcze Materiały dot. wprowadzenia stanu wojennego w Radomiu, m.in. wytyczne Dyrektora Biura Śledczego MSW i wykazy osób internowanych. B. Szczepaniak występuje w wykazie osób przewidzianych do internowania na wypadek wojny lub innego poważnego zagrożenia. IPN Ra 04/229 (230/III)
Akta śledcze Występuje w aktach dot. realizacji akcji o kryptonimach "Klon" i "Jodła" prowadzonej przez funkcjonariuszy KWMO w Radomiu w stosunku do internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ra 04/232 (233/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn.14.04.1982 pod nr 7118 jako figurant KE krypt. "Burek" ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" - przewodniczący KZ NSZZ "S". Po zwolnieniu z internowania B. Szczepaniak nie podejmował "wrogiej działalności" i po przeprowadzeniu rozmowy profilaktyczno-ostrzegawczej kontrolę zakończono. IPN Ra 05/595 (II/697)
Akta śledcze Akta osoby podlegającej internowaniu. W materiałach znajduje się m.in. kwestionariusz osoby podlegającej internowaniu, decyzja o internowaniu nr 287/82 z dn. 10.05.1982 Komentanta Wojewódzkiego MO w Radomiu, raport o zatrzymaniu i protokół przeszukania z dn. 10.05.1982, decyzja nr 117/82 z dn. 2.08.1982 o uchyleniu internowania oraz charakterystyka Bronisława Szczepaniaka. IPN Ra 04/265 (266/III)
Akta internowanego Internowany dn. 10.05.1982 na podstawie decyzji nr 287/82 Komendanta Wojewódzkiego MO w Radomiu z dn. 10.05.1982. Umieszczony w Ośrodku Odosobnieninia w Kielcach-Piaskach, następnie w Nowym Łupkowie i w Załężu k. Rzeszowa. Zwolniony dn. 12.08.1982. IPN Rz 52/531
Akta śledcze Bronisław Szczepaniak występuje w materiałach jako sygnatariusz pisma do Dyrekcji RPI w sprawie reaktywowania NSZZ "Solidarność" przy Radomskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym w Radomiu. IPN Ra 04/461 (463/III)