Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Adam
Nazwisko: Drożdż
Miejsce urodzenia: Skaryszew
Data urodzenia: 16-05-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa Materiały dot. strajku robotniczego w czerwcu 1976 w Radomiu. W. Drożdż wsytępuje w t. 38 - w wykazie osób zatrzymanych, w tomie 449 - w albumie ze zdjęciami sygnalistycznymi osób zatrzymanych oraz w tomie 429, w którym znajdują się dokumenty z rozpracowania W. Drożdża i jego rodziny. IPN Ra 08/107 (IV/108) t. 38, 429, 449.
Akta sądowe Akta w sprawie karnej przeciwko Wiesławowi Drożdżowi oskarżonemu o czynny udział w "wydarzeniach czerwcowych" "tj. o czyn przewidziany w art. 22 par. 1 kk w zw. z art. 59 par 1 kk". Zatrzymany dn. 25.06.1976 i tymczasowo aresztowany. Dn. 27.06.1976 skazany przez Sąd Rejonowy w Radomiu na karę 8 miesięcy więzienia i 5000 zł grzywny. Dn. 13.08.1976 Sąd Wojewódzki w Radomiu na rozprawie rewizyjnej zmienił zaskarżony wyrok zawieszając karę więzienia na 4 lata, zasądził 10 tys. zł grzywny, 20 godzin pracy na cele społeczne oraz dozór kuratora. Dn. 16.08.1976 W. Drożdż został zwolniony. IPN Ra 26/14 (II Kp 990/76)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Drożdż występuje w materiałach dot. przerwy w pracy w dn. 25.06.1976 w Zakładach Metalowych im. Gen. Waltera w Radomiu. IPN Ra 08/69 (IV/70)
.