Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław Andrzej
Nazwisko: Wiecheć
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 04-12-1958
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany do sprawy dn. 30.07.1976 pod nr 1763 w związku z udziałem w proteście robotników w dn. 25.06.1976 w Radomiu - przy KW PZPR, UW i na ulicach Radomia. Cz. Wiecheć był podejrzany o uszkodzenie gmachu Komendy Miejskiej MO. Sprawę skierowano do Kelegium d/s Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia, które orzekło wobec niego karę w wymiarze 3 miesięcy aresztu. IPN Ra 05/55 (II/66)
Sprawa Obiektowa Akta w sprawie wydarzeń czerwcowych w Radomiu w 1976. Czesław Wiecheć był uczestnikiem protestu robotników w dn. 25.06.1976, został zatrzymany i skazany na 3 miesiące aresztu przez Kolegium d/s Wykroczeń. W materiałach występuje m.in. w wykazie osób ukaranych przez Kolegium d/s Wykroczeń (t. 8), w protokołach przeszukań zatrzymanych w wypadkach czerwcowych (t. 14), w albumie ze zdjęciami sygnalistycznymi osób zatrzymanych (t. 448). IPN Ra 08/107 (IV/108) t. 7, 8, 14, 16, 448.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Przechodzi w materiałach SOR krypt. "Maniacy", w której rozpracowywano kontakty KSS KOR w Radomiu. Cz. Wiecheć był współpracownikiem KOR. IPN Ra 05/226 t. 5 (262/II)
.