Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Blicharski
Miejsce urodzenia: Czyszki
Data urodzenia: 11-02-1941
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Antoni Blicharskiego internowany w okresie 02.09.1982-24.11.1982. W aktach zachowała się Decyzja nr 70/82 o internowaniu z 01.09.1982, nakaz zatrzymania ww. i Decyzja nr 77/82 o uchyleniu internowania z 25.11.1982. W uzasadnieniu decyzji o internowaniu podano, że ww. "brał udział w organizowaniu działalności mogącej wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 037/127 (134/IV)
Akta internowanego Dot. A. Blicharskiego zatrzymanego 02.09.1982 na podstawie Decyzji o internowaniu, umieszczonego 03.09.1982 w OO w Nysie, a następnie w ZK w Strzelinie (od 10.11.1982), zwolnionego 24.11.1982. IPN Wr 161/100 (15/82)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rejestrowany 03.08.1984 pod nr. 6017 jako OZ w ramach SOR o krypt. "Plastyk" (nr. rej. 5190), założonej 13.09.1983 w celu "ustalenia inspiratorów i organizatorów nielegalnej manifestacji zorganizowanej przez b. NSZZ >Solidarność< w dn.31.08.1983 na terenie Lubina". Sprawę wobec A. Blicharskiego zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. IPN Wr 022/624 (II-731)
.