Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Kembrowski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 21-10-1902
Imię ojca: Fortunat
Imię matki: Anna
Znany/a też jako:
Eugeniusz Kębrowski
urodzony/a 21- 10-1902
Imiona rodziców: Fortunat Anna


Dodatkowe informacje:

Podpułkownik LWP od 27.12.1945 roku, funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, w okresie od 19.07.1945 do 30.09.1951r. W PZPR od 1948 roku. Wcześniej od 1925r. w PPS, sekretarz powiatowy w Łowiczu. Podczas okupacji w RPPS, pseudonimy: "Rafał", "Barski", od 1943 roku kolejno: Sekretarz Warszawa-Podmiejska-Prawobrzeżna, następnie Warszawa-Podmiejska-Lewobrzeżna, kierownik biura Sekretariatu Generalnego Partii. Od 26.01.1945 roku, ponownie w PPS, członek Rady Naczelnej od 25.02.1945 roku, od 26.02.45 członek Centralnego Komitetu Wykonawczego, od 22.09.1948r. Zastępca Członka Rady Naczelnej.
Był członkiem, między innymi: Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, Związku Wolnomyślicieli, Związku Esperantystów Polskich.
Źródło: IPN BU 2174/427, s. 3, 14, 16.; IPN BU 0193/8562, s. 28, 40.; AAN CK XX/4784, s. 1-2; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 79, 85, 117. Dalej: PPR-PPS, oprac. J. Jakubowski, 1985, s..
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983. Dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-02-1951 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 71; IPN BU 2174/427, s. 3.