Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Aniela
Nazwisko: Kiersnowska
Nazwisko rodowe: Olszewska
Miejsce urodzenia: Olszewo
Data urodzenia: 16-06-1911
Imię ojca: Jan
Imię matki: Cezaria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęta śledztwem prowadzonym od 14.08.1948 do 22.08.1948 w sprawie współpracy z podziemną organizacją niepodległościową dowodzoną przez "Łupaszkę". Zatrzymana 24.07.1948, tymczasowo aresztowana i osadzona w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Materiały złożone w archiwum 16.09.1948 pod sygn. K-897 zniszczono 7.05.1975 za protokołem brakowania nr 35/SB. Materiałów o sygn. K-897 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta sądowe Objęta śledztwem prowadzonym przez PUBP w Bielsku Podlaskim i postępowaniem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku pod nr Pr. 1187/48 w sprawie współpracy z podziemiem niepodległościowym pod dowództwem "Łupaszki". 22.08.1948 sporządzono akt oskarżenia. Skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 16.10.1948 na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności za udzielenie pomocy członkom «WiN» oraz nie zawiadomienie władz o przebywaniu członków tejże organizacji w swoim mieszkaniu. Orzeczoną karę odbyła w więzieniu w Białymstoku, skąd została zwolniona 24.07.1949. IPN Bi 212/2296
Akta administracyjne Meldunki Szefa WUBP w Białymstoku do Gabinetu Ministra Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie za 1948. Aniela Kiersnowska figuruje w raporcie sytuacyjnym sporządzonym 27.07.1948 jako członek «NZW» zatrzymany 24.07.1948. IPN Bi 045/500
.