Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Janusz
Nazwisko: Harasimowicz
Miejsce urodzenia: Równe
Data urodzenia: 30-09-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Tadeusz Harasimowicz 08.10.1945 ujawnił się przed Komisją Likwidacyjną jako członek Armii Krajowej w jednostce Ruchu Oporu pod pseud. "Sęp". Ww. był rejestrowany w Wydz. "C" KWMO w Białymstoku do nr WS-11205. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 44890/II. IPN BU 0203/4395 t. 1 (44890/II)
Akta administracyjne Zatrzymany 1.10.1945 przez PUBP w Wysokim Mazowieckim w związku z podejrzeniem o współpracę z organizacją niepodległościową «NSZ». Zwolniony 3.10.1945. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta operacyjne Rozpracowywany przez PUBP w Gorzowie Wielkopolskim za przynależność w czasie okupacji do AK pod pseud. "Sęp". Materiały D-428/V/49 zostały przekazane do Wydz. III WUBP w Gdańsku za nr 2332/53. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. SO "Klan" 24.08.1982 przemianowano na "Związek". Informację dotyczącą aktywnej działalności prowadzonej w okresie stanu wojennego przez Tadeusza Harasimowicza, b. doradcy finansowego Sekcji Żeglugi i Gospodarki Morskiej NSZZ «Solidarność», Wydz. II KWMO w Gdańsku uzyskał od TW pseud. "Kazimierz". T. Harasimowicz utrzymywał kontakty z działaczami opozycji. IPN Gd 003/166 t. 15 (185/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 25.01.1983 zarejestrowany pod nr 46201 do SOR krypt. "Zorza" nr rej. 44190 prowadzonej od 02.06.1982 na nielegalną organizację antysocjalistyczną. Sprawę zakończono skierowaniem wnioskiem do sądu o ukaranie ww. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18739/II. Materiałów o sygn. 18739/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 21.01.1983 do 20.07.1983 w sprawie organizowania i kierowania działalnością nielegalnej organizacji pod nazwą "II Krajowa Komisja NSZZ «Solidarność»" oraz rozpowszechniania nielegalnych ulotek sygnowanych przez ten związek. Zatrzymany 24.01.1983. Tego samego dnia przeszukano mieszkanie i osobę ww. Materiały 25.09.1987 złożono do archiwum pod sygn. 8696/III. IPN Gd 013/236 (8696/III)
Akta prokuratorskie Tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 26.01.1983 w związku z podejrzeniem, że "w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 24 stycznia 1983 r. jako członek byłego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» wbrew zakazom wynikającym z wprowadzenia przez Radę Państwową z dniem 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium Rzeczypospolitej Ludowej stanu wojennego kontynuował działalność związkową przez zorganizowanie i kierowanie tzw. II Krajową Komisją NSZZ «Solidarność»". Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku 23.07.1983 uchyliła areszt tymczasowy wobec Tadeusza Harasimowicza na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 76/20 t. 1-2
Akta sądowe Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 16.11.1983 postępowanie prokuratorskie Ds. 8/83 prowadzone wobec Tadeusza Harasimowicza umorzono na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 573/2 t. 1-3
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 26.01.1983 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Ds. 8/83. 27.01.1983 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej z Gdańska z 23.07.1983 uchylono tymczasowe aresztowanie wobec ww. na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. Zwolniony 23.07.1983. IPN Gd 161/120 (39/866)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Rozpracowywany w związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.