Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Jochelson
Miejsce urodzenia: Semipałatyńsk (ZSRR)
Data urodzenia: 28-09-1911
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Klaudia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie 28.02.1951 prokurator zatwierdził sporządzony przez WUBP akt oskarżenia, w którym A. Jochelsonowi zarzucano, że w okresie od 12.11.1949 do 22.10.1950, "nie będąc do tego uprawnionym zbierał wiadomości dotyczące stanu kwalifikacji i sposobów pracy oraz polityki penitencjarnej panującej w Sądach i Prokuraturach Powszechnych we Wrocławiu, a stanowiące tajemnicę Państwową (...), które następnie przekazywał (...) administratorowi kurii biskupiej we Wrocławiu (...)", i przesłał go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Z akt wynika, że WSR (Sr.145/51) w dniu 30.03.1951 zmienił klasyfikację czynu (przekazywane informacje miały charakter tajemnicy służbowej, a nie państwowej) i przekazał sprawę wg właściwości do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu, utrzymał w mocy tymczasowe aresztowanie ww. IPN Wr 155/1742 (Pr II 691/50)
Akta śledcze Dot. A. Jochelsona aresztowanego 21.10.1950 przez Wydz. V WUBP we Wrocławiu, a następnie przekazanego do Wydz. Śledczego tegoż WUBP. Sprawę zakończono przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu, sporządzonego przez oficera śledczego aktu oskarżenia. IPN Wr 039/9059 (20364/III)
Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Kontrolowany jako aktywny działacz "po linii kleru". Materiałów o sygn. II-96157 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna w związku z propagowaniem "wrogich poglądów i działalnością skierowaną p-ko linii politycznej partii". KE dołączono do Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej. Materiałów o sygn. II-96157 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne "Informacje wych. do woj. władz PZPR i Urzędu Wojewódzkiego". W aktach "Informacja dot. propozycji Naczelnej Rady Adwokackiej do odznaczenia Medalem 40-lecia (...) osób ze środowiska adwokackiego Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu", w tym A. Jochelsona (występuje jako Johelson), wobec którego WUSW wniosło "przeciwwskazania do nadania odznaczenia", ze względu na "bliskie kontakty z klerem" oraz fakt, iż "w środowisku adwokackim znany był z prowadzenia dyskusji na tematy dot. nieprawidłowości politycznych i ekonomicznych naszego ustroju". IPN Wr 053/2162 (179/12)
.