Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Puzyna
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 22-10-1953
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
9.10.1975 Stanisław Puzyna (wówczas student Uniwersytetu Warszawskiego) został zarejestrowany pod nr. 13744 przez Wydział III KSMO w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) za „przewóz literatury nie posiadającej debitu w Polsce”. Dn. 3.01.1976 KE przekształcono na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) – tzw. charakter podejrzenia stanowiło „opracowanie petycji protestacyjnej do Sejmu PRL”. Natomiast od 28.03.1978 inwigilowany w ramach KE krypt. „Pyton”. Powody inwigilacji: „figurant w 1975 r. powracając ze Szwecji usiłował wwieźć do kraju kilka książek nie posiadających debitu komunikacyjnego w Polsce. Ponadto podpisał antypaństwowe petycje inspirowane przez >graczy<, jak również nawiązał szereg kontaktów z osobami z kręgu >graczy<. W dn. 19.04.1979 zdjęto z ewidencji z uwagi „na zaniechanie wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” KSMO pod ówczesną sygnaturą 5946/II, a następnie zmikrofilmowano – 5946/2. IPN BU 0247/77 (5946/II), IPN BU 01322/1367 (5946/2) mikrofilm.
Akta Wydziału Śledczego KWMO w Radomiu w sprawie „rozpowszechniania wiadomości szkodliwych dla interesu PRL”. Tom 1 dotyczy studentów, którzy przybyli z Warszawy do Radomia 16.09.1976 na rozprawę przeciwko uczestnikom wydarzeń czerwcowych w Radomiu. Wśród nich, obok Antoniego Macierewicza i Ludwika Dorna, był Stanisław Puzyna, student IV roku ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim. Dn. 16.09.1976 został zatrzymany przez funkcjonariuszy zabezpieczających rozprawy sądowe, następnie przeszukany i przesłuchany – odmówił składania wyjaśnień ustnych i pisemnych. IPN Ra 04/248 t. 1 (III/249).
Stanisław Puzyna występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o kryptonimie "Maniacy" i nr. 2031, w której rozpracowywano kontakty KSS KOR na terenie Radomia w związku z wydarzeniami czerwca 1976. Sprawę zakończono 18.06.1979, a materiały zarchiwizowano 3.08.1979 pod sygn. 262/II. IPN Ra 05/226 (262/II).
30.12.1975 Stanisław Puzyna został zarejestrowany pod nr. 9661 przez Wydz. Paszportów KSMO ze względu na „ujawnienie przewożenia przez granicę i zatrzymanie literatury pozbawionej debitu w PRL”. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Puzyna od 25.09.1975 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych (nr. Z-III-A/75) do wszystkich krajów świata (WKŚ) wniesione na wniosek Wydziału III KSMO. Zastrzeżenie anulowano 22.06.1981. Materiałów brak, wpis na podstawie zapisów kartotecznych. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
W dniu 12.11.1987 Stanisław Puzyna został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktu z cudzoziemcem. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych, brak szczegółowych informacji o charakterze obserwacji. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.