Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marcin Władysław
Nazwisko: Sobocki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-03-1958
Imię ojca: Sławomir
Imię matki: Małgorzata
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.08.1987 Marcin Sobocki (wówczas zatrudniony jako nauczyciel biologii w LO w Szkolnym Ośrodku Socjoterapii w Warszawie) został zarejestrowany pod nr 54266 przez SB z Wydz. III-2 SUSW jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Powód: „ww. jest kolporterem nielegalnych wydawnictw >S<. Współpracuje z osobami redagującymi >Przegląd Wiadomości Agencyjnych<”. Przyczyny, dla których pozyskanie ww. nie doszło do skutku: „kandydat na TW odmówił prowadzenia jakichkolwiek rozmów z pracownikami SB. Reprezentuje negatywne stanowisko, to ideowy działacz >Solidarności Nauczycielskiej<. Zagroził skargą do prokuratury w przypadku dalszego zajmowania się przez SB jego osobą. W środowisku szeroko rozpropagował wiadomość, że SB zamierzała pozyskać go do współpracy”. W związku z tym w dniu 18.08.1989 sprawę tę zdjęto z ewidencji, zebrane materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KS MO pod sygn. 20516/I-k, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 20516/1. BU 00399/112 (20516/I), IPN BU 001134/4201 (20516/1) mikrofilm.
.