Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Sowa
Miejsce urodzenia: Tończa
Data urodzenia: 11-12-1948
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 25.02.1986 Jerzy Sowa (inżynier mechanik - wówczas kierownik w Zakładach Produkcji Podzespołów FSO w Siedlcach) został zarejestrowany pod nr 8017 przez SB z Wydz. V WUSW w Siedlcach jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Polonez” i numerze rejestr. 7567. Sprawa ta została założona dn. 15.04.1985 - pierwotnie jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia - a dnia 20.01.1986 została przekwalifikowana na SOR ze względu na "fakt ujawnienia wrogiej działalności w środowisku zakładu pracy” i "prowadzenia nielegalnej działalności związkowej". Prowadzenie sprawy zakończono 8.11.1989 z powodu „zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju”. Dnia 5.12.1989 zdjęto ją z ewidencji, materiały złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach pod sygnaturą 1135/II, a następnie zmikrofilmowano pod sygn. 1135/2. IPN Lu 0421/791 (1135/II).
.