Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Tomasz
Nazwisko: Paliński
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 21-12-1963
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
10.06.1986 Wydz. Śledczy SUSW wszczął postępowanie przeciwko studentowi III roku Akademii Medycznej – Markowi Palińskiemu (oraz innej osobie) "o to, że w okresie do dnia 10.06.1986 działając wspólnie i w porozumieniu w Warszawie w wynajętym mieszkaniu podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego polegające na przechowywaniu środków służących do druku nielegalnych wydawnictw oraz drukował te wydawnictwa celem ich rozpowszechniania". Sąd Wojewódzki w Warszawie umorzył postępowanie 8.08.1986. W dn. 24.09.1987 akta kontrolne złożono w archiwum Wydz. „C" SUSW pod sygnaturą 3291/III, a następnie sfilmowano pod sygn. 3291/3. IPN BU 01205/194 (III-3291), IPN BU 01326/391 (3291/3) mikrofilm.
Dokumenty wytworzone w trakcie odbywania kary przez Marka Palińskiego. Wyrokiem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z dnia 12.06.1986 na mocy art. 282a §1 kk w zw. z 45 ust. 1 prawa prasowego 10 §2 kk skazany został na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem aresztu tymczasowego od 11.06.1986 do 12.06.1986. W związku z tym do Naczelnika Zakładu Karnego Warszawa-Służewiec wystosowano nakaz przyjęcia, gdzie przybył w dniu 16.06.1986, jako skazany za działalność antypaństwową. Wobec wejścia w życie ustawy z 17.07.1986 i złożenia wniosku przez Prokuraturę Wojewódzką – Wojewódzki Sąd Rejonowy w Warszawie po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 8.08.1986 sprawy Marka Palińskiego oskarżonego z art. 282a §1 kk w zw. z 45 ust. 1 prawa prasowego 10 §2 kk postanowił zwolnić go natychmiast z Zakładu Karnego. Karę odbywał do 11.08.1986. IPN BU 516/565 (204/86).
Materiały dotyczące pomocy prawnej udzielanej przez Wydział Śledczy WUSW w Radomiu w latach 1986-1989 w ramach różnych postępowań. W aktach znajdują się m.in. korespondencja, notatki służbowe dot. przeszukania mieszkania należącego do Marka Palińskiego w dn. 11.06.1986 w Radomiu przy ul. Promyk. Przeszukania dokonano na prośbę Wydz. Śledczego SUSW w związku z prowadzonym postępowaniem o nr. RSD-43/86. Marka Palińskiego podejrzewano o przechowywanie literatury bezdebitowej. IPN Ra 04/474 (III/477).
.