Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Włodzimierz
Nazwisko: Paluchowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 14-07-1937
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W aktach operacyjnych Wydz. IV Dep. II MSW z lat 1964-1977 zapisano między innymi, że w latach 1958-1978 inżynier Jacek Paluchowski wyjeżdżał służbowo i prywatnie do Francji i innych "państw kapitalistycznych i socjalistycznych". W dniu 12.11.1966 st. oficer operacyjny Wydz. IV Dep. II MSW odbył z ww. rozmowę na temat jego 2-letniego pobytu na stażu we Francji. W trakcie rozmowy J. Paluchowski „wykazywał duże zdenerwowanie”, zwłaszcza że był „rozpytywany na temat osób, z którymi kontaktował się w pracy". W związku z przebiegiem tej rozmowy funkcjonariusz zaplanował, że „w dalszych rozmowach będę pogłębiać informacje o osobach, z którymi w/w kontaktował się na terenie Paryża, zwracając jednocześnie uwagę na ewentualne wykorzystanie go w przyszłości jako TW”. Jednak do planowanego następnego spotkania nie doszło. W dniu 28.05.1971 akta te złożono w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 8410/A, po zniszczeniu tych materiałów pozostał mikrofilm – oznaczony sygn. 4775/A. IPN BU 0586/3136 (4775/A) mikrofilm.
Występuje (wraz z kilkunastoma innymi osobami) w aktach sprawy operacyjnej o krypt. "Lektor". Sprawa ta była prowadzona w roku 1964 przez SB z Wydziału IV Departamentu II MSW. Jej akta zostały włączone do teczki personalnej tajnego współpracownika SB o pseud. "Radar" - zarejestrowanej pod nr 3793/1967 i prowadzonej w Wydz. II KS MO. IPN BU 2501/92 t. 2 (14350/I).
W dniu 1.07.1975 Jacek Paluchowski został zarejestrowany pod nr 41989 przez Wydz. IV Dep. II MSW w kategorii "kandydat na tajnego współpracownika". Powód: „posiadał bezpośrednie dotarcie do figuranta SOS >PIOTR< oraz szeregu innych osób przebywających poza granicami PRL. Niektóre z nich posiadają związki z francuskimi służbami specjalnymi”. W trakcie prowadzenia sprawy operacyjnego sprawdzenia (SOS) krypt. „Piotr” stwierdzono, że „jego figurant (…) nawiązał kontakt z Paluchowskim i zaproponował mu objęcie przedstawicielstwa francuskiej firmy >CIAT<. Z Paluchowskim prowadziliśmy dialog operacyjny w 1975 w trakcie realizacji SOS krypt. >Piotr< (…) W rozmowie z 11.11.1975 kandydat stwierdził, że „w dalszej swojej pracy nie chciałby mieć z nami nic do czynienia (…) dał wyraźnie do zrozumienia, iż kontakt z naszą służbą jest dla niego nie do przyjęcia, nawet za cenę rezygnacji z posiadanej pracy”. W związku z tym kontakty z J. Paluchowskim zawieszono w grudniu 1975 r., a dnia 10.03.1982 sprawę tę zdjęto z ewidencji. Jej akta złożono w Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 16560/I-k, te akta zniszczono w roku 1986, pozostał ich mikrofilm – sygn. 14579/1. IPN BU 001043/3023 (14579/1) mikrofilm.
W dniu 22.10.1982 Jacek Paluchowski został zarejestrowany pod nr 36831 przez SB z Wydz. II KS MO jako figurant Sprawy Obiektowej o kryptonimie „TOPAZ” nr rejestr. 7016 - założonej dn. 26.03.1973. Powód tej rejestracji (dokonanej na podstawie materiałów agenturalnych): „podejrzany o powiązanie z brytyjskimi służbami specjalnymi”. Dnia 29.05.1989 ww. został wyrejestrowany z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W materiałach ewidencyjnych Biura „B” MSW z roku 1984 figuruje m.in. zapis, iż Jacek Paluchowski - wówczas zatrudniony w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego „UNITEX” - w wyniku obserwacji prowadzonej w dniu 19.12.1984 na terenie hotelu "Grand" - został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z powodu swego kontaktu z cudzoziemcem będącym w zainteresowaniu SB. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
W dniu 15.01.1984 oraz 22.01.1985, w wyniku obserwacji prowadzonej na terenie hotelu „Victoria”, Jacek Paluchowski został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z racji swego "kontaktu z cudzoziemcami" będącymi w zainteresowaniu SB. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
W dniu 18.06.1986 oraz 25.08.1986, w wyniku obserwacji prowadzonej na terenie hotelu „Grand”, Jacek Paluchowski został odnotowany w kartotece Biura „B” MSW z racji swego kontaktu z cudzoziemcami będącymi w zainteresowaniu SB. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjno-kartotecznego.
.