Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Feliks
Nazwisko: Perka
Miejsce urodzenia: Rówce
Data urodzenia: 30-08-1948
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 12.03.1984 Stanisław Perka (elektromonter, wówczas pracujący jako "st. rzemieślnik na Odcinku Sieci i Zasilania PKP" w Siedlcach) został zarejestrowany pod nr 7103 przez Wydz. V WUSW w Siedlcach jako osoba operacyjnie sprawdzana do Sprawy Obiektowej krypt. „Transport” nr rejestr. 4636. Tę Sprawę Objektową zarejestrował Wydz. III "A" KW MO w Siedlcach dnia 31.10.1979, od 25.02.1981 prowadził ją Wydz. II KW MO, a od dnia 29.11.1983 przejął ją Wydz. V WUSW Siedlce. Powód objęcia S. Perki operacyjnym sprawdzeniem: na podstawie doniesień agenturalnych był on „podejrzany o prowadzenie działalności antysocjalistycznej”. Dnia 18.01.1990 „zaprzestano dalszego operacyjnego zainteresowania” jego osobą. Zgromadzone materiały tej sprawy jednostka SB w WUSW Siedlce zniszczyła w styczniu 1990 "we własnym zakresie", gdyż (jak to zapisano) „nie przedstawiały wartości operacyjnej”. Materiały zniszczono w styczniu 1990 bez archiwizacji. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.