Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2020 08:10

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jolanta
Nazwisko: Peryt
Nazwisko rodowe: Boczkowska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 01-04-1959
Imię ojca: Mikołaj
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
6.03.1982 Jolanta Boczkowska została zarejestrowana w Biurze "C" MSW pod nr 10/82 przez Wydział II Biura Śledczego MSW za "usiłowanie rozpowszechniania fałszywych wiadomości". Wszczęte śledztwo dalej prowadziła Naczelna Prokuratura Wojskowa, która sporządziła akt oskarżenia. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Jolanta Boczkowska była oskarżona o przestępstwo z art. 48 § 2, 3 i 4 dekretu z 12.12.1981 w związku z art. 11 § 1 i 2 kk, art. 18 §1 i art. 58 kk – za nawiązanie kontaktu z łącznikiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów i kolportaż druków tego zrzeszenia zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy oraz usiłowanie wyjęcia ze skrzynki kontaktowej druków zawierających te wiadomości wspólnie z inną osobą w lutym 1982. W dniu 17.02.1982 prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej względem Jolanty Boczkowskiej (zatrzymanej dn. 16.02.1982) postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania z terminem do dnia 16.05.1982. Tego dnia do Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów wystosowano nakaz przyjęcia. W związku z treścią wyroku z dnia 9.06.1982 wydanego przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego (SoW 347/82) postanowiono uchylić ze skutkiem natychmiastowym środek zapobiegawczy – tymczasowe aresztowanie wobec skaz. Jolanty Boczkowskiej. IPN BU 481/3 (70), IPN BU 481/44 (70).
Akta nadzoru w sprawie karnej, dotyczące Jolanty Boczkowskiej i innych. Skazani przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z 9.06.1982 z art. 48 ust. 2, 3 i 4 i z art. 46 ust. 1 dekr. z 12.12.1981 za „nieodstąpienie od udziału w działalności zdelegalizowanego NZS poprzez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy i kolportaż nielegalnych wydawnictw w Warszawie po wprowadzeniu stanu wojennego”. 13.05.1982 z Naczelnej Prokuratury Wojskowej w myśl art. 297 § 1 i art. 588 § 2 kpk wystosowano akt oskarżania. Oskarżona o to, że „po 12.12.81 prowadziła nielegalną działalność polegającą na tym, że wchodząc w skład 7 osobowej grupy studentów Wydz. Matematyki Informatyki i Mechaniki U.W. zajmowała się rozpowszechnianiem druków, ulotek b. NZS i >Solidarności< o treści dyskredytującej WRON, stan wojenny i władze państwowe, jak też dostarczała grupie w celu rozpowszechniania tego typu opracowania mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a nadto uczestniczyła w ich plakatowaniu na terenie Warszawy”. IPN BU 514/6 (V Pn Śl II 9/82) t. 1-2, IPN BU 514/3 (V Pn Śl II 1/82) t. 3.
Akta sądowe dotyczące Jolanty Boczkowskiej. Skazana przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wyrokiem z 9.06.1982 na podst. art. 48 ust. 2 dekr. z 12.12.1981 na karę 1 roku pozbawienia wolności; na podstawie art. 73 § 1 i 2, 74 § 1 kk orzeczoną karę warunkowo zawieszono na okres 3 lat próby. Na podst. art. 75 § 1 kk wymierzono jej karę grzywny 13000 zł, którą w razie nieuiszczenia jej w terminie zamienia się na zastępczą karę pozbawienia wolności w wymiarze 130 dni (przyjmując 1 dzień za równoważny grzywnie w wysokości 100 zł). Na podst. art. 83 § 3 kk na poczet wymierzonej grzywny zaliczono jej okres tymczasowego aresztowania od 29.03.1982 (1 dzień aresztu jako 100 zł). Na podst. art. 48 ust. 5 cyt. dekr. w zw. z art. 48 ust. 1 kk. orzeczono karę dodatkową przepadku przedmiotów zakwestionowanych podczas przeszukania w jej mieszkaniu. Na podst. art. 1-3 ustawy z 23.06.1973 o opłatach w sprawach karnych zasądzono na rzecz Skarbu Państwa opłatę sądową 4.400 zł, zaś na podst. art. 547 § 1 kpk obciążono ją kosztami postępowania w wys. 1/7 tych kosztów. IPN BU 1357/325-1357/333 (So.W. 347/82) t. 1-9.