Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Marek
Nazwisko: Peryt
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 25-10-1949
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30.11.2016 r. dotyczące Tadeusza Peryta: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 347/15/1).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 17.11.1980 Tadeusz Peryt (wówczas zatrudniony w Instytucie Geologicznym w Warszawie) został zarejestrowany pod nr 30617 przez Wydz. III A-1 KSMO w kategorii zabezpieczenie [zab.]. Jako cel zabezpieczenia podano: „aktywny działacz NSZZ >Solidarność<”. Dnia 10.04.1986 materiały zostały przekazane do Wydz. IV Dep. VI MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartoteczncych.
Dnia 28.04.1986 zarejestrowany pod nr 96612 przez Wydz. IV Dep. VI MSW w kategorii zabezpieczenie [zab.]. Brak jest możliwości ustalenia powodu tego zabezpieczenia. W dniu 15.02.1989 nastąpiła rezygnacja, materiały zniszczono we własnym zakresie. Materiały zniszczono w lutym 1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Peryt występuje w materiałach Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zawierających rozpracowania kandydatów na członków aparatu wywiadowczego wywiadu wojskowego z zamiarem wykorzystania do pracy wywiadowczej na kierunku niemiecko-skandynawskim z lat 1869-1984, wobec których zrezygnowano z dalszego rozpracowywania. IPN BU 2602/16373.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 30.11.2016 r. dotyczące Tadeusza Peryta: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Wa 347/15/1).