Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Aleksander
Nazwisko: Piekarski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-10-1960
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Piekarski został zarejestrowany 2.02.1983 na podstawie materiałów agenturalnych pod nr. 37631 przez Wydział IV KSMO jako figurant Sprawy Obiektowej (SO) o nr 2156 i kryptonimie „Dogmatyk”, którą to założono dnia 18.04.1964. Charakter przestępstwa lub podejrzenia stanowiły: „działalność antypaństwowa, udział w zamieszkach ulicznych”. Dnia 19.11.1985 został wyrejestrowany, natomiast materiały sprawy zniszczono 7.12.1989. Materiały zniszczono w grudniu 1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Grzegorz Piekarski został internowany decyzją nr 43/P/82 z 08.05.1982 na zasadzie artykułu 42 dekretu o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego za „prowadzenie działalności sprzecznej z obowiązującymi przepisami prawa”. IPN BU 448/392 (392/05/82).
Akta internowania dotyczące studenta II roku ATK Grzegorza Piekarskiego. Internowany decyzją Nr 43/P/82 z dnia 8.05.1982 na zasadzie artykułu 42 ustęp 1 z dnia 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Powód: brał aktywny udział w zajściach ulicznych 3.05.1982 w Warszawie, za co przez Kolegium ds. Wykroczeń skazany był z art. 50 ust 1 dekretu z dn. 13.12.1981 na 5000 zł. grzywny z zamianą na 50 dni aresztu. 9.05.1982 osadzony w Ośrodku Odosobnienia Warszawa-Białołęka. W dniu 19.05.1982 na wniosek Wydz. IV Komendant Stołeczny uchylił internowanie. IPN BU 0787/312 (III-3788).
.