Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Andrzej
Nazwisko: Szymoński
Miejsce urodzenia: Kraków Prokocim
Data urodzenia: 05-02-1947
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Cecylia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy grupy dziennikarzy i pracowników administracyjnych, którzy w 1980 r. w oddziale telewizji OTV Katowice założyli NSZZ „Solidarność”. W ramach sprawy zastrzeżono R. Szymońskiemu wyjazdy do wszystkich krajów świata od dn. 7.05.1982 r., wycofano zastrzeżenie 23.07.1986 r. Akta sprawy przekazano do Wydz. III WUSW Katowice. IPN Ka 230/7479 t. 2 (40070/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Akta dot. działalności w nielegalnych strukturach „Solidarności”. Figurant był kontrolowany i zabezpieczony operacyjnie w związku z wcześniejszą działalnością. W związku z legalizacją „Solidarności” sprawę zakończono. IPN Ka 230/7479 t. 2 (40070/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dot. Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" w Katowicach. IPN Ka 030/166 (425/IV)
Akta internowania Internowany w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” w zakładzie karnym w Strzelcach Opolskich, Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie Załężu oraz w Łupkowie. IPN Ka 043/970 (40070/II), IPN Ka 230/7479 t. 1 (40070/II), IPN Rz 56/287.
Akta prokuratorskie Sprawa dot. śledztwa przeciwko „podejrzanemu o to, że w nocy z 18/19 kwietnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, zorganizował akcję protestacyjną mającą na celu m.in. wymuszenia wypuszczenia na wolność chorych internowanych". Sprawę umorzono. IPN Rz 255/1 (Ds. 21/82)
.