Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Wtulich
Miejsce urodzenia: Kowalewko
Data urodzenia: 23-06-1926
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Bronisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna. Jan Wtulich "w latach 1948-59 był w zainteresowaniu operacyjnym SB Ostróda, jako czł. WiN ps. >Skowronek< w bandzie >Wilka<, na terenie pow. Mława i Ostróda, w okresie od XI.45-47. Posiadał 2 pistolety cal. 9 mm, >Szturmowiec<, 2 magazynki i granat. Wspólnie z innymi w ramach WiN brał udział w napadach z bronią w ręku na Post. MO; funkc. UB, gminę, pocztę oraz w napadach rabunkowych na ludność cywilną. W 47 r. ujawnił się w SB Ostróda. Nr oświad.[enia] 23688. Posługiwał się fałszywym nazwiskiem >Królik Zdzisław<”. Materiały złożono 20.08.1959 w archiwum w KPMO w Ostródzie. 29.01.1971 przekazano do archiwum Wydz. „C” KWMO Olsztyn, gdzie złożono je pod nr. 5995/II. Materiały zniszczono w 1987 r. (prot. brakowania akt nr 33/87). Materiałów o nr 5995/II i mkf 1043/2 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
„Teczka obserwacyjna na bandę >Sokół< krypt. >Terroryści<". Akta dotyczą Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) pod dowództwem kpt. Józefa Marcinkowskiego, ps. „Łysy”, który w latach 1945-1947 działał na terenie powiatów: płońskiego, płockiego, mławskiego, sierpeckiego i ciechanowskiego oraz częściowo na terenie woj. pomorskiego. Materiały złożono 4.05.1957 pod nr 47855/II w archiwum KWMO Warszawa. IPN BU 0203/4840, t. 1-2 (47855/II, Warszawa)
Akta śledztwa prowadzonego od 17 do 26 stycznia 1946 przez PUBP w Mławie przeciwko Janowi Wtulichowi. 17.01.1946 tymczasowo aresztowany. Osadzony w więzieniu w Mławie. Akt oskarżenia sporządzono 26.01.1946. Oskarżony o to, że w okresie od listopada 1945 r. do 17 stycznia 1946 tj. „od wstąpienia do nielegalnej organizacji AK w listopadzie dokonał kilkakrotnego napadu z bronią w ręku wraz ze swoimi wspólnikami (…), np. w Strzegowie pow. Mława na młyn, pocztę i gminę, w Kluczborku na spółdzielnię, w Szreńsku na gminny Urząd Bezp. Publ. i posterunek MO i na wiele innych instytucji państwowych”. Materiały wytworzone przez PUBP Mława złożono 28.12.1949 pod nr 12307/III w archiwum KWMO Warszawa. IPN BU 0207/3771 (12037/III, Warszawa).
Akta śledztwa prowadzonego od sierpnia do września 1947 r. przez PUBP w Mławie przeciwko innej osobie, należącej do oddziału Ruchu Obrony Armii Krajowej (ROAK) pod dowództwem Bolesława Czerkasiewicza, ps. „Skowronek”. W aktach występuje nazwisko Jana Wtulicha, jako członka tego oddziału. Materiały wytworzone przez PUBP Mława złożono 3.03.1949 pod nr 4793/III w archiwum KWMO Warszawa. IPN BU 0207/1392 (4793/III, Warszawa).
Akta śledztwa prowadzonego w 1946 r. przez PUBP w Mławie przeciwko innej osobie, która należała do oddziału Ruchu Obrony Armii Krajowej (ROAK) pod dowództwem Bolesława Czerkasiewicza, ps. „Skowronek”. W aktach występuje nazwisko Jana Wtulicha, jako członka tego oddziału. Materiały wytworzone przez PUBP Mława złożono 9.11.1949 pod nr 9667/III w archiwum KWMO Warszawa. IPN BU 0207/2989 (9667/III, Warszawa).
Materiały wytworzone przez PUBP Mława złożono 14.01.1957 pod nr 47302/II w archiwum KWMO Warszawa. Jan Wtulich był „podejrzany o współpracę z bandą”. IPN BU 0203/4797 (47302/II, Warszawa).
Zarejestrowany 29.12.1981 pod nr 12562 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Ekspert" przez Wydz. IV Olsztyn. „Aktywny działacz NSZZ >Solidarność RI<, kontrolowany operacyjnie w ramach akcji >KLON<”. Akta nr 12850/II zniszczono w 1989 r. (prot. 35/89). Mikrofilm nr 12850/2 zniszczono w 1990 r. (prot. 37/90). Materiały o nr 12850/II i mkf nr 12850/2 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Figuruje w Sprawie Obiektowej (SO) o krypt. „Samorząd” (nr rej. 12028), którą 10.03.1986 włączono do SO krypt. „Gromada” (nr rej. 16957). Występuje w sprawie jako "Przewodniczący koła NSZZ >Solidarność RI< w Glądach gm. Grunwald". Całość akt zniszczono w grudniu 1989 r. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jan Wtulich występuje w opracowaniu historycznym KWMO w Olsztynie z 1979 roku pn. "Charakterystyki nr 45, 46 i 48" oraz na kartach na czyn członków organizacji pod nazwą Ruch Oporu Armii Krajowej ROAK z terenu woj. Olsztyn. IPN Bi 065/153 t. 1 (932/IV).
.