Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bożena Teresa
Nazwisko: Olszewska
Nazwisko rodowe: Paliwoda
Miejsce urodzenia: Czarnowąsy
Data urodzenia: 12-01-1958
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Hildegarda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Bożena Olszewska była podejrzana o to, że "jako członek redakcji >Aneks< sporządziła i rozpowszechniła broszury >Zarys historii PRL< zawierające fałszywe wiadomości dot. rzekomej agresji ZSRR na Polskę w 1939 i rzekomej polit.[yki] terroru stosowanej przez PKWN wobec członków AK". Postanowieniem z dnia 19.01.1982 Prokuratura Wojewódzka w Opolu sprawę, w związku z dekretem o amnestii i abolicji z 12.12.1981, umorzyła (sygn. akt II Ds-49/81). Mat. o sygn. III-2130 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta operacyjne Dokumentacja różna dot. członków opozycji, osób internowanych. W aktach materiały dot. internowania B. Olszewskiej w okresie od 13.12.1981 do 24.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Opolu. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "prowadzi działalność polityczną wymierzoną przeciwko podstawowym zasadom ustroju socjalistycznego PRL". IPN Wr 012/3196 t. 7, 11, 14, 17 (2499/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. odbytego w mieszkaniu B. Olszewskiej spotkania "grupy nieformalnej byłych członków kierownictwa NSZ WSP w Opolu". Sprawę zakończono z uwagi na jednorazowy charakter spotkania. IPN Wr 065/781 (11704/2 mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 04.03.1983 objęta kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Działaczka" w związku z jej "negatywną postawą" i utrzymywaniem kontaktów towarzyskich z byłymi działaczami NSZZ "Solidarność". Po zamknięciu KE B. Olszewska, z racji miejsca pracy, miała być kontrolowana w ramach SO o krypt. "Kaganek" dot. szkolnictwa. W zachowanych aktach dot. SO "Kaganek" ww. nie występuje. IPN Wr 065/957 (11958/2)
.