Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek Jakub
Nazwisko: Ratajczak
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 01-06-1938
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Joanna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. nastroju "niezadowolenia pośród pracowników Zakładów Mechanicznych >Legmet< w Legnicy". F. Ratajczak występuje jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" tychże zakładów. IPN Wr 022/371 (II-396)
Materiały operacyjne Dokumenty opracowane w okresie przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach m.in. "plan realizacji zatrzymania" F. Ratajczaka z dnia 09.10.1981. IPN Wr 051/2 (4/2)
Osoba Zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Obiektowa [SO] Dnia 02.11.1981 zarejestrowany pod nr. 3428 w kategorii OZ w ramach SO o krypt. "Legmet" (nr rej. 2365) dot. operacyjnego zabezpieczenia Zakładów Mechanicznych "Legmet" w Legnicy. W zachowanych aktach F. Ratajczak nie występuje. Dnia 03.08.1982 ww. przerejestrowano do KE "Spawacz". IPN Wr 037/100 (107/IV)
Akta internowania Dot. internowania F. Ratajczaka w Zakładzie Karnym w Głogowie w okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982. IPN Wr 037/184 (IV-157/82)
Akta internowanego Dot. F. Ratajczaka internowanego w okresie od 13.12.1981 do 29.04.1982 w Zakładzie Karnym w Głogowie. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "sprawował czynności organizatorskie w powodowaniu niepokojów społecznych". IPN Wr 30/222 (203/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 03.08.1982 objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Spawacz" w związku z podejrzeniem o prowadzenie "nielegalnej działalności związkowej". Dnia 05.01.1984 przerejestrowany do SOR o krypt. "Włamywacze". IPN Wr 022/610 t. 2 (II-715)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 05.01.1984 zarejestrowany pod nr. 3428 w ramach SOR o krypt. "Włamywacze" (zarejestrowana pod nr. 4732 jako SOS, 05.01.1984 przekwalifikowana na SOR). Celem sprawy było "rozpracowanie nielegalnej struktury podziemia działającej na terenie Zakładów Mechanicznych >Legmet< w Legnicy", której członkiem był F. Ratajczak. IPN Wr 022/601 (II-715)
Osoba Zabezpieczona [OZ] Dnia 14.11.1986 zarejestrowany w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 15.05.1989 przerejestrowany do SOR o krypt. "Jawni". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Osoba Zabezpieczona [OZ]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 15.05.1989 zarejestrowany pod nr. 7811 w kategorii OZ w ramach SOR o kryptonimie "Jawni", o nr. rej. 9456, założonej "w związku z powstaniem na terenie ZM >Legmet< TK NSZZ >S<". Dnia 13.06.1989 sprawę przekwalifikowano z SOR na SOS. Materiałów o sygn. II-1388 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne "Zastrz.[eżenie] Wydz. V KWMO Legnica na wyjazdy do KK i KDL do dnia 01.04.1985 - aktywista zawieszonego NSZZ >Solidarność<". Zastrzeżenie anulowano 19.10.1984 (karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.