Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Mikołaj
Nazwisko: Rydecki
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 30-11-1960
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 19.06.1979 zarejestrowany pod nr. 2870 w ramach SOR o krypt. "Filozof", dot. "kolportażu materiału opublikowanego przez nielegalne wydawnictwo w kraju". Materiały o sygn. II-543 zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Dot. internowanego J. Rydeckiego, zatrzymanego 19.01.1982, umieszczonego 27.01.1982 w Zakładzie Karnym w Kamiennej Górze, a następnie w Ośrodkach Odosobnienia w Głogowie (od 06.04.1982), Grodkowie (od 30.07.1982) i Uhercach (od 16.08.1982). W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. "może w dalszym ciągu kontynuować działalność sprzeczną z dekretem o stanie wojennym i obowiązującym porządkiem prawnym". IPN Rz 57/411
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 23.12.1983 zarejestrowany pod nr. 6978 w ramach SOR o krypt. "Emisariusz", założonej na "fakt wrogiej działalności w środowiskach, terror-prowadzenie nielegalnej działalności opozycyjnej na terenie Wałbrzycha". Materiały o sygn. II-1675 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. J. Rydeckiego rozpracowywanego w ramach SOS "Misjonarz" w związku z "działalnością antypaństwową naruszającą porządek prawno-publicz.[ny]". Materiały o sygn. II-2670 zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.