Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Mirosław
Nazwisko: Serwadczak
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 18-06-1969
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wyrokiem z dnia 05.09.1986 uznany winnym tego, że w nocy z 3 na 4.09.1986 z nieustaloną osobą sporządził napisy na budynkach użyteczności publicznej, znieważył "pełniących obowiązki służbowe funkcjonariuszy MO (...), używając wobec nich słów uznanych za obelżywe", oraz używał wobec nich przemocy, przez co wymuszał "odstąpienie od aresztowania go", i skazany na karę łączną 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na 3 lata, dozór kuratora i 30 tys. zł nawiązki na rzecz VI LO we Wrocławiu. Z akt sprawy wynika, iż ww. umieścił na ścianach wspomnianej szkoły m.in. napisy: "precz z komunistyczna szkołą", "żądamy demokratycznej szkoły", a na innym budynku "Solid.". Wyrokiem z dnia 28.10.1986 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu zmienił orzeczenie Sądu I instancji wymierzając ww. nową karę łączną 10 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę 20 tys. zł", z zamianą w razie jej nieuiszczenia na zastępczą karę aresztu”, przyjmując 1 dzień za równoważny grzywnie w kwocie 1 tys. zł. IPN Wr 18/75 (II Kp 943/86)
.