Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Liczba osób w katalogu: 5265

A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Wykaz osób pełniących funkcje publiczne wg art. 22 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U.2024.273 t.j.)

Zgodnie z wymogiem ustawowym, Instytut Pamięci Narodowej publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej IPN informacje o dokumentach znajdujących się w zasobie Archiwum IPN, wytworzonych przez organy bezpieczeństwa państwa, które odnoszą się do osób pełniących funkcje publiczne wymienione w art. 22 ust. 1 pkt. 1-17 oraz pkt. 20 i 21 ustawy (pkt. 18 i 19 zostały uznane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego o sygn. K 2/07 jako niezgodne z Konstytucją). Katalog ten , zgodnie z kalendarzem wyborczym oraz z uwzględnieniem zachodzących zmian kadrowych, jest systematycznie modyfikowany. Modyfikacje istniejących wpisów obejmują dokonywanie zmian w pełnionych przez wymienione w katalogu osoby funkcjach publicznych , datach ich objęcia, odnotowane są także reelekcje. Wpisy są też uzupełniane o nowe informacje odnośnie dokumentów odnalezionych w zasobie IPN. Ponadto publikowane są informacje o zakończonych postępowaniach prokuratorskich i prawomocnych orzeczeniach sądowych.

Przy każdym nazwisku, obok danych personalnych i pełnionej funkcji publicznej, zamieszczana jest również informacja o tym, czy w zasobie archiwalnym IPN znajdują się dokumenty dotyczące tej osoby, a jeśli tak -podawana jest syntetyczna ich treść i opis sprawy oraz okoliczności rejestracji.

Zgodnie z art. 24 ustawy, informacje dotyczące osób wymienionych w art. 22 ustawy są udostępniane w BIP IPN przez okres pełnienia przez nie funkcji publicznych.

Po upływie tego okresu dostęp do tych informacji przysługuje na zasadach określonych w art. 25 i 28 ustawy lustracyjnej, to jest poprzez złożenie wniosku do dyrektora oddziału IPN właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której informacje dotyczą .

.